ŠKOLSKÁ RADA


INFORMACE K VOLBĚ DO ŠKOLSKÉ RADY

Volba z řad pedagogických pracovníků

vyhlášení voleb – dne 5. 10. 2020, návrhy kandidátů do školské rady předat členům školské rady nebo vedení školy (na sekretariát)

5. 10. – 19. 10. 2020 – období pro návrhy kandidátů do školské rady (u každého kandidáta se uvede: jméno, příjmení, věk, povolání, obec, kde je přihlášen k trvalému pobytu)

do 26. 10. 2020 – pedagogičtí pracovníci obdrží hlasovací lístek s kandidáty

termín konání voleb – dne 5. 11. 2020 ve sborovně školy v době 14.00 – 16.00 hod.

Volba z řad zákonných zástupců žáků

vyhlášení voleb – dne 5. 10. 2020, návrhy kandidátů do školské rady předat členům školské rady nebo vedení školy (na sekretariát)

- rodiče obdrží v systému Edookit list s informacemi ke školské radě

- vyhlášení voleb a volební řád zveřejnit na nástěnce školy a webu

5. 10. – 19. 10. 2020 – období pro návrhy kandidátů do školské rady (u každého kandidáta se uvede: jméno, příjmení, věk, povolání, obec, kde je přihlášen k trvalému pobytu)

do 27. 10. 2020 – rodiče obdrží pozvánku k volbám a hlasovací lístek (pozvánku v systému Edookit, hlasovací lístek od svého dítěte)

termín konání voleb – dne 9. 11. 2020 ve sborovně školy v době 15.00 – 19.00 hod.

vedení školy