Facebook Youtube
Školní družina Školní družina
ŠpendlíkŠKOLNÍ DRUŽINA

Ahoj děti, vítáme vás na webových stránkách naší školní družiny. Zde najdete ty nejnovější články z čtenářského klubu, logických a deskových her, inspirací a tabletů.Chtěly bychom vás inspirovat, pobavit, rozesmát i motivovat
a zároveň vám dát najevo, jak moc vás máme rády.


Ahoj, jmenuji se Radmila Preslová, ale všichni mi říkají Radka. Práce ve školní družině mě moc baví a moc mě těší, když se dobře baví i děti u nás v družince. :-)
Zdraví vás Dana Sekaninová. Jsem ráda, když se nikdo nenudí. A proto vás budu inspirovat nápady na různé hry. Ať jste zdraví a hraví!
Ahoj děti, zdraví vás Monika Ferencová. V naší družince vedu kroužek moderní gymnastiky. Svůj volný čas nejraději trávím na své květinové zahrádce.

Ahoj, jmenuji se Lenka Kobylková. Ráda si přečtu hezkou knihu, uvařím, upeču něco dobrého na zub a procházím se přírodou. Se svými dvěma dcerami (8 a 11 let) pro Vás budeme s radostí vymýšlet tvořivé aktivity nejen v kuchyni.
Jmenuji se Tereza Čechová a pracuji jako asistentka pedagoga a vychovatelka ve školní družině u starších dětí. Moje práce mě baví, protože každý den je trochu jiný a s dětmi se člověk nenudí. :-)
Ahoj, jmenuji se Dominika Fackenbergová. V družince pracuji prvním rokem. Ráda vymýšlím zábavné činnosti pro děti, proto jsem si tuto práci vybrala. Dvanáct let jsem se závodně věnovala bojovému sportu taekwon-do.

PROVOZNÍ DOBA ŠKOLNÍ DRUŽINY

RANNÍ DRUŽINA ČINNOST V ODDĚLENÍCH POBYT VENKU KONEČNÁ DRUŽINA
pondělí – pátek 6.15-7.40 hodin 11.40–14.00 hodin 14.00–15.00 hodin 15.00–17.00 hodin


Ranní družina probíhá v II. a III. oddělení (vstup bočním vchodem).
Příchod dětí nejpozději do 7.30 hodin.
Kontakt:+420 548 422 966
VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ

ČASY PRO VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ

12.30-13.00 hodin
13.00-13.50 hodin - NEVYZVEDÁVAT, probíhá zájmová činnost a obědy.
14.00-15.00 hodin - za příznivého počasí probíhá činnost na školním hřišti.
14.00-17.00 hodin - vyzvednout dítě si můžete bránou na hřiště, vedle jídelny. O odchodu vždy předem informovat!

Družinový vchod je odblokovaný pouze v době od 13.45-14.00 hodin a od
15.00–17.00 hodin, kdy je u vchodu zajištěn dohled.
ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY A JEJICH UMÍSTĚNÍ

ODDĚLENÍ TŘÍDA VYCHOVATEL KONTAKT
I. oddělení II. B Ferencová Monika +420 548 422 955
II. oddělení I. B + III. A (část) Preslová Radmila - vedoucí vychovatelka +420 548 422 966
III. oddělení II. A Sekaninová Dana +420 548 422 962
IV. oddělení I. A + III. A (část) Kobylková Lenka +420 548 422 977
V. oddělení III. B Čechová Tereza +420 548 422 973
VI. oddělení IV. A + IV. B Fackenbergová Dominika +420 548 422 960
POPLATEK ZA ŠD

Úhrada za pravidelnou docházku do ŠD činí 200,- Kč/měsíc a provádí se ve dvou platbách elektronicky na účet školy. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte, třídu a školní družina.

  • První platba za období záři-prosinec, tj. 800,-Kč,
  • Druhá platba za období leden-červen, tj. 1200,- Kč.
  • V ojedinělých případech lze platbu uskutečnit měsíčně, a to v kanceláři školy. Vždy po předchozí telefonické domluvě.

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

  • Probíhá formou vyplnění zápisního lístku, který si můžete vytisknout z webových stránek školy nebo si ho vyzvednout u vedoucí vychovatelky přímo ve školní družině a zaslat vyplnění emailem na adresu: preslova@zsrehorova.cz, poslat poštou na adresu školy, nebo vhodit do poštovní schránky na budově školy, a to nejpozději do 27. srpna.
  • Zápisní lístek musí být podepsaný zákonným zástupcem, jinak je neplatný!
  • Seznam přijatých dětí (dle GDPR jsou jména uvedena pod kódy, které obdržíte v informačním systému Edookit) je vyvěšen na budově školy nejpozději dva dny před začátkem školního vyučování a zveřejněn na webových stránkách školy.

SEZNAM PŘIJATÝCH ŽÁKŮ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO AKTUÁLNÍ ŠKOLNÍ ROK

PDF

ORGANIZAČNÍ A VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

PDF

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Zápisní lístek
Formulář pro odhlášení žáka ze školní družiny
Organizační řád školní družiny
Vnitřní řád školní družiny stáhnout
DRUŽINKA INSPIRUJE

FOTOGALERIE

Zde je prostor pro Vaše fotografie výrobků či inspirací, které můžete zasílat na e-mailovou adresu: preslova@zsrehorova.cz. Budeme rády, když se k nám přidáte. :-)