Facebook Youtube
Žákovský

parlament
Žákovský

parlament
ŠpendlíkCO JE ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT?

Cílem činnosti žákovského parlamentu je aktivní zapojení žáků do života školy. Je veden dvěma zkušenými učiteli již od školního roku 2004/2005. Nabízí žákům prostor pro vyjádření jejich názorů, umožňuje jim podílet se na utváření podoby školy a získávat důležité sociální a komunikační dovednosti.


Podporuje informovanost žáků školy.
Podílí se na organizaci akcí a soutěží pro žáky.
Díky žákovskému parlamentu se mění podoba školy.


JAK FUNGUJE?

 • V každé třídě od 5. do 9. ročníku jsou demokraticky zvoleni vždy dva žáci (zástupci), kteří se pravidelně účastní schůzek parlamentu. Schůzky jsou organizovány formou kulatého stolu.
 • Zástupci zde prezentují za třídu problémy, se kterými se ve škole setkávají, přichází s různými podněty a nápady, které by mohly být pro život ve škole prospěšné.
 • Žáci o problémech diskutují, rozdělují si a řeší úkoly, které by měly vést k pozitivním změnám ve škole a k většímu podílu žáků na jejím chodu.

JAKÝ SMYSL MÁ ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT?

 • Žáci se aktivně zapojují do života školy.
 • Žáci se zde učí projektové metodě řešení úkolů a skupinové práci.
 • Žáci rozvíjí své občanské dovednosti.
 • Žáci se učí odpovědnosti za svou práci a za své chování.
 • Rozvíjí klíčové kompetence žáků.
 • Podporuje pozitivní vztahy žáků napříč ročníky.
VÝSLEDKY PRÁCE ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU


Celoroční soutěž o nejaktivnější třídu:

 • Jednotlivé třídy získávají body za organizování akcí pro spolužáky, za sběr starého papíru, za rozhlasové relace
  a za péči o kulturní prostředí ve třídách a šatnách.

Pravidelné akce:

 • Strašidelný Halloween pro školní družinu
 • pěvecké a talentové soutěže pro družinu
 • Den svatého Valentýna
 • organizace sběru papíru
 • pomoc při Dni předškoláků a zápisu do prvních tříd
 • spolupráce s nadací KrtekČLENOVÉ ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU 2020/2021

Třída

Jména zástupců

5. A

Nikola Stejskalová, Karolína Svitavská

5. B

Tomáš Pyšný, Nina Bínová

5. C

Adéla Viklická, Eleanor Spáčilová

6. A

David Pečinka, Filip Fuchs

6. B

Filip Borkovec, Adéla Kotlanová

7. A

Tobiáš Friedl, Karolína Hříbová

7. B

Kateřina Blaháková, Adéla Némethová

8. A

Veronika Suchomelová, Kristýna Šťastná

8. B

Jan Kaněk, Marek Harnach

9. A

Natálie Šidlová, Lenka Černá

9. B

Michala Brzobohatá, Valerie Vlachová


Předseda: Natálie Šidlová
Místopředseda: Michala Brzobohatá
DŮLEŽITÉ INFORMACE


Parlament se schází: ve čtvrtek, 1x za měsíc

Čas: 7.15–7.40 hodin

Místo schůzek: učebna 5. B
KOORDINÁTORKY ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

1. stupeň - Mgr. Pavlína Trúsiková

+420 548 422 968
trusikova@zsrehorova.cz

2. stupeň - Mgr. Helena Marholdová

+420 548 422 958
marholdova@zsrehorova.cz