Informace k provozu školy od 21. 12. 2020


Vážení rodiče, milí žáci,

z důvodu vážné epidemiologické situace stanovilo MŠMT pondělí 21. 12. a úterý 22. 12. jako volné dny, na které budou navazovat vánoční prázdniny. Posledním dnem školního vyučování v tomto kalendářním roce tedy bude pátek 18. 12. (výuka na 2. stupni proběhne i v tento den podle rozvrhu). Pátkem končí v tomto roce i provoz školní družiny.

Žákům se ve volných dnech školní stravování neposkytuje, obědy ve dnech 21. 12. a 22. 12. i o vánočních prázdninách mají všichni žáci automaticky odhlášeny.

Vánoční prázdniny končí 3. 1. 2021. V týdnu od 4. 1. – 8. 1. pokračují v prezenční výuce žáci 1. – 5. ročníku, žáci 9. ročníku a třídy 6.A, 7.A, 8.A. Zbývající třídy (6.B, 7.B, 8.B) mají v tomto prvním lednovém týdnu distanční vzdělávání (výuku na dálku).

Pokud nastanou změny, budu vás informovat.

Vážení rodiče, milí žáci, přeji vám klidné prožití vánočních svátků (vánočních prázdnin) a vše nejlepší v novém roce.

Mgr. Josef Binek, ředitel školy